W Polsce coraz więcej mówi się na temat funduszy inwestycyjnych, dlatego warto bliżej przyjrzeć się tej formie inwestowania, jeśli zastanawiamy się, w jaki sposób pomnażać swój kapitał. Trzeba natomiast zdobyć podstawowe informacje na temat funduszy inwestycyjnych, by później móc wybrać najkorzystniejszy dla siebie i podejmować trafne decyzje w ramach zarządzania funduszem.

ABC funduszy inwestycyjnych

Przyjmuje się, że fundusze inwestycyjne są formą wspólnego inwestowania, polegającą na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych przez uczestników funduszu. Fundusze te tworzone są przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Gromadzą one środki wielu inwestorów i lokują je w takie papiery wartościowe jak: akcje, obligacje, czy bony skarbowe. Zysk w funduszu inwestycyjnym nie jest ani znany, ani gwarantowany. Wynika to z tego, że nie pochodzi on z odsetek, ale ze zmiany wartości wskazanych papierów wartościowych, w które inwestują konkretne fundusze. Dlatego, im bardziej rośnie wartość takich papierów wartościowych, tym bardziej rośnie zysk. Każdy uczestnik funduszu może regularnie sprawdzać notowania, śledząc wartość jednostki uczestnictwa. Wiele zależy od tego, na jaki czas chce się inwestować, gdyż to pozwala ustalić odpowiednią strategię. Indywidualne warunki są na przykład ustalane w funduszu Vienna Life, co klienci cenią sobie wyjątkowo.

Możliwości funduszu inwestycyjnego

Fundusze inwestycyjne gwarantują dużą elastyczność. Świadczy o tym chociażby to, że minimalna kwota uczestnictwa jest niewielka i może wynosić nawet 50 złotych. Przez cały czas klient ma nieograniczony dostęp do swoich pieniędzy. Poza tym, może też dowolnie wybrać instrument finansowy, taki jak akcje, obligacje, czy nieruchomości. Celem działania każdego funduszu inwestycyjnego jest osiąganie zysków wyższych od zysków z tradycyjnych lokat bankowych. Ta atrakcyjna alternatywa cieszy się coraz większym uznaniem, co powoduje, że Polacy stają się też coraz bardziej świadomi jeśli chodzi o skuteczne zarządzanie finansami.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ