Czym jest i jak działa rynek Forex

Rynek walutowy oferuje wiele okazji na zysk dla inwestorów, jednak zrozumienie jego działania to niemałe wyzwanie. Co warto wiedzieć na ten temat?

Forex – co to jest?

Termin „forex” powstał z połączenia słów „foreign” i „exchange”, które oznaczają odpowiednio „zagraniczny” i „wymianę”. Już na tej podstawie można określić najważniejsze fakty dotyczące tego rynku – jego głównym celem jest umożliwienie wymiany zagranicznych walut. Często możemy spotkać się także ze skrótem „FX” lub polskim określeniem „rynek walutowy”.

Forex to zatem jeden z rynków finansowych, który skupia się na obrocie walutami. Co ciekawe, w przeciwieństwie do tradycyjnych giełd rynek Forex nie ma pojedynczej siedziby – wszystkie wymiany odbywają się za pośrednictwem połączonych ze sobą sieci komputerowych. Dzięki temu jest on także otwarty 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu: okres ten jest podzielony na różne sesje, które obejmują najważniejsze światowe rynki (Londyn, Nowy Jork i Tokio). Aby zawierać transakcje, niezbędne będzie konto u brokera lub w banku oferującym obrót walutami: jednym z nich jest duński bank Saxo.

Jak działa rynek Forex?

Rynek walutowy jest otwarty dla wszystkich inwestorów – zarówno osób prywatnych, jak i instytucji. Dzięki temu dzienny obrót wynosi już kilka bilionów dolarów: to wynik, który znacząco przekracza nawet wolumen transakcji na nowojorskiej giełdzie. Jego działanie opiera się na transakcjach zawieranych pomiędzy poszczególnymi inwestorami, które obejmują pary walutowe. Pierwsza pozycja w parze jest nazywana walutą bazową, a druga – kwotowaną. Kurs danej pary określa, ile jednostek drugiej waluty można kupić za jednostkę pierwszej z nich.

Dla przykładu kurs USD/EUR – jednej z najczęściej wymienianych par – waha się przeważnie w zakresie od 0,90 do 1,10. Jeśli aktualna wycena wynosi 0,9284, oznacza to, że za jednego dolara możemy kupić 92,84 eurocenta. W takiej sytuacji euro jest silniejszą walutą – kursy mogą jednak dynamicznie się zmieniać nawet w skali jednego dnia. Przy zawieraniu transakcji należy uwzględnić także różnicę między kursem kupna i sprzedaży oraz ewentualną prowizję dla brokera.

Jak podejmować odpowiednie decyzje na rynku Forex?

Każda transakcja na rynku Forex jest zawierana na podstawie decyzji inwestorów, którzy mogą przewidywać, że wartość danej pary walutowej wzrośnie lub też zmaleje. Aby określić, w jakim kierunku może poruszać się kurs, można zastosować wiele różnych narzędzi. Najważniejsze z nich to:

  • analiza fundamentalna – obejmuje kwestie związane ze stanem waluty oraz gospodarki danego kraju;
  • analiza techniczna – dotyczy bezpośrednio samej zmienności cen, a także trendów i zależności, które można zaobserwować na wykresach;
  • analiza sentymentu – skupia się na emocjach i opiniach innych inwestorów.

Chcąc uzyskać najlepsze efekty, warto połączyć wszystkie z tych metod. Dodatkowo istotne będzie zrozumienie czynników, które mają wpływ na kursy walut – wśród najważniejszych z nich można wymienić inflację oraz zmiany wysokości stóp procentowych. Zależności na rynku Forex mogą być bardzo skomplikowane, przez co warto stale zdobywać wiedzę na ten temat. Przypominamy, że każda transakcja wiąże się z ryzykiem i zalecamy inwestowanie jedynie z użyciem środków, które możemy stracić.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ