Zagwarantuj finansowanie rozwoju firmy

Tylko do końca roku BGK będzie udzielał gwarancji de minimis z Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG PO IG). Gwarancje są całkowicie za darmo przy czym formalności wymagane na etapie ich udzielania i wykorzystania zostały ograniczone do minimum.

Kredyty zabezpieczone gwarancjami można przeznaczyć na sfinansowanie  zarówno bieżących wydatków, jak i zaplanowanych inwestycji. Maksymalna kwota ochrony nie może przekroczyć 3,5 mln zł, za to BGK nie określił minimalnej granicy, co oznacza, że o gwarancje mogą ubiegać się również mikro-przedsiębiorcy oraz start-upy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, jak i banków, rozszerzyliśmy naszą ofertę o możliwość gwarantowania kredytów również w rachunku bieżącym. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą uruchamiać kredyt bez zanoszenia faktur do banku – tłumaczy Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK.

W efekcie w BGK powstał najprostszy z możliwych produkt zabezpieczający spłatę kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę. Klient wniosek o gwarancję składa razem z wnioskiem kredytowym. I już. Zabezpieczenie to może pokryć do 60 proc. wartości udzielanego finansowania.

Aby otrzymać kredyt z bezpłatnymi gwarancjami, wystarczy, że przedsiębiorca spełni zaledwie jedno kryterium z siedmiu stanowiących o innowacyjności podmiotu:

1. Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,

2. Jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,

3. Uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,

4. W ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania badania i rozwoju lub innowacji;

5. Środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na wprowadzenie na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty firmy o 30 proc.;

6. W co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność badawczo-rozwojową co najmniej 10 proc. kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;

7. W ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10 proc. rocznie.

Co istotne, przedsiębiorca, wnioskując o gwarancję, nie musi udowadniać bankowi kredytującemu, że spełnia któreś z wymienionych powyżej kryteriów. Wystarczy, że złoży tylko taką deklarację w formie oświadczenia.

O kredyty z gwarancjami FG POIG można się ubiegać w każdym z 10 banków kredytujących: Alior Banku, Banku BPH, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych, Banku Zachodnim WBK, ING Banku Śląskim, mBanku, Banku Millennium, PKO BP, Raiffeisen Banku, SGB-Banku oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych. Warto podkreślić, że gwarancje można otrzymać tylko na kredyty udzielana w ramach nowych umów i tylko do końca roku. Czyli czasu na decyzję jest coraz mniej. 

 

——————————————————————————–

Więcej informacji na stronie BGK oraz na stronach Banków Kredytujących.

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-w-ramach-funduszu-gwarancyjnego-dla-rozwoju-innowacyjnosci-msp-fg-poig/

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ