Ubezpieczenia na życie są coraz powszechniejsze, jednak nadal świadomość ubezpieczeniowa wśród Polaków jest stosunkowo niska. Tymczasem wykupienie polisy na życie może zapewnić finansowe wsparcie rodzinie, która w związku ze śmiercią lub z trwałą niezdolnością do pracy będzie potrzebowała dodatkowego wsparcia finansowego. Dobra polisa na życie w Nationale Nederlanden może obejmować dodatkowe polisy, chroniące także zdrowie ubezpieczonego.

Ubezpiecz swoje zdrowie z NN


Tradycyjne polisy na życie gwarantują wypłatę świadczenia, gdy ubezpieczony umrze. Wówczas wskazane przez niego osoby otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości określone w umowie ubezpieczenia. Dobra polisa na życie w Nationale Nederlanden obejmuje również wypłatę świadczenia w przypadku trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Wówczas świadczenie pieniężne może być przeznaczone na rehabilitację i kosztowne leczenie ubezpieczonego, może być również przeznaczone na bieżące potrzeby rodziny. Możliwość dokupienia dodatkowych ubezpieczeń, obejmujących zachorowanie na wybrane choroby lub chroniące w przypadku urazów, to kolejne atuty ubezpieczenia z NN. Ubezpieczenie zdrowia na wypadek nowotworu to jedno z dodatkowych ubezpieczeń, które warto dokupić, aby uchronić siebie i własną rodzinę przed finansowymi konsekwencjami nowotworów.

Ubezpieczenie życia i zdrowia


Łatwo powiedzieć komuś, kto poszukuje dobrej polisy: ubezpiecz swoje zdrowie z NN. Wielu potencjalnych ubezpieczonych nie wie jednak, co to znaczy, nie wiedzą do końca, co powinna zawierać dobra polisa na życie, bardzo często nie mają również świadomości finansowych konsekwencji utraty zdrowia lub życia przez któregoś z członków rodziny. Jednak przemawia do nich suma ubezpieczenia, jaka może być wypłacona, bez podatku od spadków i innych obciążeń, rodzinie, gdy ubezpieczony umrze. Wysoka suma ubezpieczenia, jaką można wykorzystać w przypadku zachorowania na którąś chorobę lub w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, daje szansę na szybsze wyleczenie lub zminimalizowanie skutków choroby. Ciekawą opcją ubezpieczenia jest dodatkowa polisa, która chroni ubezpieczonego w przypadku urazu. Świadczenie w tym przypadku może mieć postać jednorazowej wypłaty oraz refundacji kosztów rehabilitacji i leczenia, a w przypadku uszczerbku na zdrowiu będzie również oznaczać wypłatę świadczenia rentowego, które w jakimś stopniu zminimalizuje finansowe konsekwencje urazu.

Ubezpieczenie od nowotworów – dlaczego to takie ważne?


Jedna z polis dodatkowych, jaką może wykupić posiadacz polisy na życie prowadzonej przez NN, to ubezpieczenie zdrowia na wypadek nowotworu. Podobnie jak w przypadku urazów, także tutaj świadczenie ma bardzo zróżnicowaną postać. Przede wszystkim ubezpieczony ma dostęp do profesjonalnej opieki medycznej oraz otrzymuje wsparcie finansowe, które w dużej części wypłacane jest bezpośrednio po zdiagnozowaniu nowotworu. W ten sposób wypłaca się 40% świadczenia. Pozostała kwota dzielona jest na mniejsze raty, które są uruchamiane w zależności od podjętego leczenia.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ