Jaki jest limit wpłat na IKZE? Co się dzieje po jego przekroczeniu? Czy osoba bez stałego dochodu może wpłacać na IKZE - odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to świetny sposób na zabezpieczenie swojej finansowej przyszłości. Nie wszyscy wiedzą jednak, że oprócz gromadzenia środków na emeryturę, IKZE umożliwia także wygenerowanie oszczędności tu i teraz. Sprawdźmy, z jakimi wątpliwościami najczęściej mierzą się osoby, planujące otwarcie rachunku IKZE.

Czym jest IKZE?

Konta IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego pojawiły się na rynku produktów finansowych w 2012 roku. Choć służą one przede wszystkim długofalowemu gromadzeniu i pomnażaniu kapitału, mogą przynieść odczuwalne dla portfela korzyści również na codzień.

IKZE możesz otworzyć, podpisując umowę z:

  • * zakładem ubezpieczeń,
  • * dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo emerytalne,
  • * funduszem inwestycyjnym,
  • * bankiem,
  • * podmiotem, prowadzącym działalność maklerską.

Jaki jest limit wpłat na IKZE?

Roczny limit wpłat na IKZE wynosi w 2017 roku 5 115,60 zł. Kwota ta stanowi równowartość 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Co dzieje się po przekroczeniu limitu wpłat na IKZE?

Wpłat na rachunek IKZE można dokonać jedynie do wysokości ustalonego na dany rok limitu. Jeśli wpłacisz na IKZE więcej środków, instytucja ulokuje nadwyżkę oferując Ci inny produkt bądź dokona zwrotu nadpłaconej kwoty. Zależy to od regulaminu danej instytucji. Może to być konto, z którego dokonałeś przelewu na IKZE lub inne, wskazane przez Ciebie wcześniej.

Kiedy można wypłacić środki z IKZE?

Środki z IKZE najlepiej wypłacić po ukończeniu 65 roku życia. Wcześniejsza wypłata skutkuje koniecznością uwzględnienia całej kwoty w rocznym rozliczeniu PIT i zapłaceniem podatku według skali podatkowej, której aktualnie podlegasz (18, 19 lub 32 proc.).

Jakie są główne korzyści, wynikające z posiadania konta IKZE?

Kluczową zaletą konta IKZE jest brak opodatkowania zysków 19-procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych, czyli podatkiem Belki. W perspektywie kilkudziesięciu lat oszczędzania może to dać naprawdę imponujące efekty.

Kolejną wartością, wynikającą z posiadania IKZE jest możliwość osiągnięcia oszczędności tu i teraz. Jak? Poprzez odpisanie kwoty wpłaconej na IKZE od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT.

Jak działa ulga podatkowa IKZE?

Środki, które wpłacimy w danym roku na IKZE możemy uwzględnić w rocznym rozliczeniu PIT, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania. Ile można w ten sposób zaoszczędzić? Jeśli znajdujesz się w pierwszym progu podatkowym (18%) możesz zmniejszyć wysokość podatku o 920,81 zł. Osoby, rozliczające się w 32% progu podatkowym mogą zaoszczędzić na podatku aż 1636,99 zł. Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych (19%), zapłacą podatek niższy o 971,96 zł.

Czy osoba bez stałego dochodu może wpłacać na IKZE?

Tak. Osoba bez stałych dochodów może wpłacać pieniądze na IKZE. Jednak jeśli nie posiadasz dochodów, nie będziesz w stanie obniżyć ich wysokości o kwotę, wpłaconą na IKZE. A co za tym idzie ulga nie będzie dla Ciebie dostępna.

Czy środki z IKZE są dziedziczone?

Jak najbardziej. Środki z IKZE można dziedziczyć. Otrzymają je osoby uposażone (wskazane w umowie) lub spadkobiercy.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ