Ze względu na pracę w szczególnych warunkach, pracownicy pedagogiczni mogą odejść na emeryturę przed przekroczeniem powszechnego wieku emerytalnego, oczywiście po spełnieniu wymogów określonych przez ZUS. Emerytura nauczycielska przysługuje również na warunkach określonych w art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela. W związku ze zmianą ustawy emerytalnej w 2017 roku oraz likwidacją gimnazjów, wśród pracowników oświaty powstał chaos dezinformacyjny, podsycany także przez dyrektorów szkół. Sprawdź zatem, kto może ubiegać się o emeryturę nauczycielską.

Emerytura dla nauczycieli z tytułu pracy w szczególnym charakterze

Pracownicy oświaty codziennie zmagają się z licznymi zagrożeniami wynikającymi ze specyfiki pracy, takimi jak: hałas, nadwyrężanie strun głosowych, stres związany z wysoką odpowiedzialnością, niebezpieczne zachowanie młodzieży, konfliktowe sytuacje z rodzicami czy kontakt z chorobami wirusowymi przenoszonymi przez dzieci.

W związku z wykonywaniem pracy o szczególnym charakterze ZUS umożliwia pracownikom pedagogicznym przechodzenie na emeryturę wcześniej, niż po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego. Kogo obejmuje prawo ubiegania się o wcześniejszą emeryturę? Pracowników oświaty wymienionych w art.1 Karty Nauczyciela, którzy spełniają następujące warunki:

  • kobiety, które ukończyły 55 rok życia i na dzień 1 stycznia 1999 roku uzyskały minimum 20 lat stażu pracy oraz co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej;
  • mężczyźni, którzy ukończyli 60 rok życia i na dzień 1 stycznia 1999 roku uzyskali co najmniej 25 lat stażu pracy oraz 15 lat pracy nauczycielskiej.

Osoby te nie mogą należeć do OFE lub powinny zwrócić się z pisemnym wnioskiem do ZUS o przekazanie środków z OFE na rzecz państwa.

Prawa emerytalne na podstawie Karty Nauczyciela

Pracownik pedagogiczny urodzony po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Wnioskodawca powinien jednak spełnić szereg warunków, tj.:

  • do 31 grudnia 2008 uzyskał 30-letni staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) lub 25-letni staż pracy w przypadku nauczycieli pracujących w szkolnictwie specjalnym;
  • do 31 grudnia 2008 uzyskał co najmniej 20-letni staż pracy nauczycielskiej;
  • nie może być członkiem OFE lub powinien przekazać środki z OFE do budżetu państwa;
  • musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy na stanowisku nauczyciela, dotyczy to także osób, u których rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło wskutek likwidacji gimnazjów.

Emerytura nauczycielska przysługuje również wtedy, gdy nauczyciel osiągnął wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) przed zmianami w ustawie emerytalnej (tj. przed 1.10.2017), ale nie osiągnął podwyższonego wieku emerytalnego albo ukończył 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) po 30.09.2017 i do 31.08.2018. Nauczyciel spełniający te warunki powinien jednak rozwiązać stosunek pracy najpóźniej do 3 sierpnia 2018 i do tego czasu złożyć wniosek o przyznanie emerytury.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ