Niskie świadczenia i zbyt dużo wolnego czasu sprawiają, że większość polskich rencistów szuka dodatkowego zajęcia. Wielu z nich woli pracować na czarno w obawie przed utratą renty z ZUS-u. Jednak praca bez umowy jest nie tylko nielegalna, ale przede wszystkim niekorzystna dla samego pracownika. Warto bowiem zdać sobie sprawę, że praca na rencie nie jest zabroniona – trzeba jedynie zwracać uwagę na limity przychodów narzucone przez ZUS. Sprawdź zatem, ile można dorobić na rencie i czy zawsze dodatkowe przychody będą miały wpływ na wysokość świadczenia.

Kiedy ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi renty?

Rencista, który uzyskuje przychody z działalności nieobjętej ubezpieczeniami społecznymi, może spać spokojnie. Jeśli zatem dodatkowe dochody pochodzą z umowy o dzieło, praw autorskich i pokrewnych, wynajmu nieruchomości czy tantiemów z działalności artystycznej, wówczas renta nie ulegnie zmniejszeniu ani zawieszeniu. W tym przypadku limity przychodów nie obowiązują, zatem nie ma znaczenia, czy zarobisz 500 zł, czy 5000 zł.

Pytanie ile można dorobić na rencie, nie dotyczy również osób, które pobierają rentę z tytułu służby wojskowej. Ponadto ZUS nie wtrąca się w zarobki inwalidów wojskowych i wojennych, a także osób pobierających rentę rodzinną po inwalidzie wojennym lub wojskowym (o ile śmierć miała związek ze służbą wojskową).

Czy rencista musi powiadomić ZUS o dodatkowej pracy?

Rencista powinien jak najszybciej poinformować ZUS o pracy i otrzymywanym wynagrodzeniu. W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do ZUS-u oświadczenie o osiąganiu przychodu EROP. Ponadto w terminie do końca lutego rencista powinien złożyć w ZUS-ie zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanych dochodach za poprzedni rok. Dzięki tej informacji ZUS może obliczyć, czy dorabianie do renty w jakikolwiek sposób zmieni wysokość świadczenia.

Ile można dorobić na rencie?

Renciści otrzymujący świadczenie z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy lub osoby uprawnione do renty rodzinnej muszą przestrzegać limitów nałożonych przez ZUS. W przeciwnym razie renta ulegnie zmniejszeniu lub zawieszeniu – w zależności od wysokości dochodu.

Ile można dorobić do renty? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przyjąć punkt odniesienia tj. średnie wynagrodzenie miesięczne. Jeśli rencista osiągnie przychód nieprzekraczający 70% tej kwoty, wówczas wysokość renty nie ulegnie zmianie. Natomiast jeśli przychód będzie wyższy niż 70%, ale nie przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, wtedy ZUS obniży wysokość świadczenia. Renta zostanie zawieszona dopiero gdy przychód rencisty przekroczy 130%.

O ile ZUS może obniżyć rentę?

Rencista osiągający przychód pomiędzy 70% a 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia musi liczyć się z obniżeniem wysokości renty. W tej sytuacji świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę powyżej 70%, jednak nie wyższą od maksymalnych kwot zmniejszenia podanych przez ZUS. Zarówno przeciętne wynagrodzenie miesięczne jak i maksymalne kwoty ulegają waloryzacji i co roku ZUS podaje nowe kwoty.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ