Renta dożywotnia – sposobem na wyższą emeryturęRenta dożywotnia – sposobem na wyższą emeryturę

Przeprowadzona przed laty reforma emerytalna, wprowadzająca OFE, zakończyła się fiaskiem. Telewizyjne reklamy obiecywały przyszłym emerytom dostatnie życie pod palmami, ale ich pieniądze w znacznej części wywędrowały za granicę w postaci zysków zagranicznych funduszy emerytalnych, a wypracowane drogą płacenia składek OFE świadczenia okazują się symboliczne. Dla wielu Polaków, którzy uczciwie przepracowali całe życie, nierzadko w szanowanych profesjach bądź na ważnych stanowiskach, zderzenie z rzeczywistością w postaci emerytury z I i II filaru bywa prawdziwym szokiem.

Polski emeryt to nie krezus

Podczas gdy w Europie Zachodniej emerytura to czas wypoczynku, podróży, relaksu, oddawania się swoim pasjom i zainteresowaniom, przeciętny polski emeryt ma nieustanne problemy finansowe – tym bardziej że często jego portfel obciążają koszty leczenia chorób nieuniknionych na stare lata. Niektórzy liczą na pomoc swoich dzieci, lecz te często nie są w stanie pomagać finansowo sędziwym rodzicom, nawet gdyby chciały.

Teoretycznie istnieją dwa rozwiązania, dzięki którym emeryci mogą liczyć na poprawę swojej sytuacji finansowej: odwrócony kredyt hipoteczny i renta dożywotnia. W praktyce istnieje tylko to drugie rozwiązanie, albowiem odwrócona hipoteka może być jedynie trwającym kilka lat wsparciem banku w zamian za przepisanie nań posiadanego mieszkania lub domu. Na razie jednak banki nie oferują opcji odwróconej hipoteki.

Dożywotni dodatkowy pieniądz

Gwarancją otrzymywania dodatkowych pieniędzy do końca swoich dni jest jedynie renta dożywotnia, wypłacana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przez wyspecjalizowane fundusze, w tym Fundusz Hipoteczny Familia S.A. – Świadczenie to może uzyskać każdy, kto ukończył 65 lat i jest właścicielem nieruchomości, czyli posiada prawo własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Wysokość oferowanego świadczenia zależy od płci i wieku wnioskodawcy, a także wartości jego domu lub mieszkania. Wyceny dokonuje niezależny, licencjonowany rzeczoznawca majątkowy, a na jej podstawie fundusz proponuje wysokość renty, uwzględniającą publikowane przez GUS prognozy długości życia beneficjentów. Umowa jest zawierana w postaci aktu notarialnego. Dożywotnia renta, corocznie waloryzowana, wypłacana jest do 10. dnia każdego miesiąca.

Przez resztę życia we własnych czterech ścianach

Korzystający ze świadczenia ma zagwarantowane zamieszkanie w lokalu do końca swoich dni, a także natychmiastową egzekucję świadczenia od funduszu, gdyby ten zalegał z należną wypłatą choćby tylko za jeden miesiąc. Umowna hipoteka na 100% wartości nieruchomości daje także możliwość jej odzyskania.

Seniorzy zainteresowani dodatkowymi usługami mogą korzystać również z rozmaitych form pomocy. Chodzi tu o pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także lekarską i pielęgniarską. Fundusz pomaga w zatrudnianiu w tym celu odpowiednio wykwalifikowanych osób. W razie niezadowolenia z usług opiekunki lub opiekuna można go zawsze zmienić.  

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ