Faktoring a branża budowlana

Faktoring może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej przez firmy z sektora budowlanego.

Instytucje finansowe, zwłaszcza banki, często uważają branżę budowlaną za obszar obarczony sporym ryzykiem i trudnościami finansowymi. Aby wspomóc firmy budowlane, które często działają w trudnych warunkach i mają problem z uzyskaniem zapłaty za wykonane prace budowlane lub dostawy materiałów, można skorzystać z faktoringu. Firmy faktoringowe coraz częściej dostosowują swoje usługi do specyfiki branży budowlanej, uwzględniając takie cechy jak  na przykład:

  • większe ryzyko,
  • pojedyncze,
  • wysoko wartościowe kontrakty,
  • sezonowość.

Faktoring. Co to takiego jest?

Faktoring jest popularnym rozwiązaniem w sektorze budowlanym dla różnych rodzajów podmiotów. Wśród nich są m.in.:

  • wykonawcy, czyli firmy budowlane, które realizują skomplikowane kontrakty,
  • producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, tzn. dostawcy dla firm realizujących prace „on site”, tzn. na terenie budowy.

W branży budowlanej normą są długie terminy płatności na fakturach, co jest wynikiem wielu czynników, takich jak sezonowość projektów, mała liczba faktur o wysokich wartościach oraz ogólne ryzyko działalności w tym sektorze (na przykład konieczność wpłacania kaucji gwarancyjnych i narażenie na kary związane z opóźnieniami w projektach).

Branża budowlana boryka się z niską płynnością finansową i zatorami płatniczymi

Budownictwo od dawna boryka się z poważnymi problemami związanych z brakiem gotówki i opóźnieniami w płatnościach. To ma wpływ nie tylko na firmy budowlane, ale także na całą gospodarkę. Powody tych trudności są różnorodne i skomplikowane.

Długie terminy płatności są powszechne w branży budowlanej. Kontrahenci często wymagają, aby płatności były dokonywane po długim czasie, co utrudnia utrzymanie płynności finansowej w firmach wykonawczych. To z kolei prowadzi do opóźnień w płatnościach dla dostawców i podwykonawców, powodując problemy finansowe na dużą skalę.

Z kolei wahania cen materiałów budowlanych i surowców mogą negatywnie odbić się na kosztach projektów, a firmy zaczynają mieć wtedy problemy z dostosowaniem umów do nowych warunków.

Często okazuje się bowiem, że firmy budowlane muszą czekać na zapłatę od klientów, takich jak deweloperzy, przez długi okres, czasami nawet do 120 dni. To naraża je na ryzyko utraty płynności finansowej swojego biznesu i w najgorszych przypadkach może prowadzić do bankructwa.

Faktoring dla firm budowlanych. Podsumowanie

Faktoring jest skutecznym narzędziem, które pozwala firmom budowlanym utrzymać płynność finansową. Taka forma finansowania działalności gospodarczej polega na sprzedaży niezapłaconych faktur firmie faktoringowej, która w zamian otrzymuje gotówkę dla przedsiębiorstwa natychmiast, eliminując potrzebę oczekiwania na termin płatności od klienta. W ten sposób firma budowlana ma dostęp do środków finansowych, które może zainwestować w rozwój swojego biznesu, wypłacenie pracownikom i dostawcom oraz utrzymanie płynności operacyjnej.

Faktoring, który oferuje m.in. https://pragmago.pl/porada/faktoring-dla-firm-budowlanych/, to rozwiązanie, które daje przedsiębiorcom w branży budowlanej większą stabilność finansową i pomaga uniknąć potencjalnych trudności związanych z długimi terminami płatności. To z kolei, jak wiadomo, przekłada się na bardziej efektywne działanie całej branży budowlanej oraz zwiększenie jej konkurencyjności na rynku.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ