Jak oszczędzać na emeryturę?

System emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów. Pierwszym z nich są obowiązkowe składki odprowadzane do ZUS, drugi filar to Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) – również obowiązkowe, aczkolwiek od 2014 roku środki zamiast do OFE mogą trafiać na subkonto ZUS. Trzeci filar to dobrowolne składki na emeryturę. Obecny system emerytalny opiera się na tzw. solidarności pokoleń, co oznacza, że tak naprawdę są finansowane ze składek pochodzących od obecnie pracujących. Niestety z różnych powodów, w tym demograficznych, system ten może się okazać niewydolny, zaś przyszłe emerytury bardzo niskie. Dlatego warto już dziś pomyśleć o oszczędzaniu, choćby w ramach III filara.

Metody oszczędzania w III filarze

W ramach trzeciego filara można wyróżnić kilka sposobów oszczędzania. Są to m.in.:

1. IKE, czyli Indywidualne konta emerytalne. Konto to pozwala na odkładanie trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w skali roku. Wypłata z korzyściami podatkowymi (brak podatku od zysków kapitałowych)środków z konta jest możliwa po 65 roku życia lub po 55 w przypadku nabycia wcześniejszych praw emerytalnych, jeśli środki były odkładane przynajmniej przez 5 lat. Środki na tym koncie mogą być dziedziczone. Możliwe są różne formy inwestowania – zarówno te ryzykowne, ale przynoszące duże zyski, jak i te bezpieczne.

2. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Działa ono podobnie jak IKE, ale różni się od niego w niektórych aspektach. Wypłata z korzyściami podatkowymi odbywa się na wniosek oszczędzającego po 65 roku życia. Wypłata jest jednak opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Możliwe jest jednak odliczanie od podatku wpłat dokonywanych na konto w danym roku. IKE oraz IKZE są oferowane przez wiele instytucji finansowych, w tym tych prowadzących również OFE.

3. PPE – pracownicze programy emerytalne – w tym przypadku środki są potrącane przez pracodawcę z wypłat i inwestowane grupowo w określonej instytucji finansowej.

4. Całkowicie indywidualne odkładanie na emeryturę, które może przybrać formę dowolnego inwestowania – na przykład giełdowego, czy w złoto, bądź nieruchomości.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ