Gdzie szukać dofinansowania dla firm już istniejących

Dotacje unijne dla firm już istniejących umożliwiają ich ciągły rozwój. W wypadku kiedy chcemy ubiegać się o środki pochodzące z Unii Europejskiej na poczet rozwoju działalności, potrzebować będziemy pomysłu na usługę albo produkt, który wyróżnia się na tle innych przedsiębiorstw, a tym samym poprawia jakość życia klientów. 

Bezzwrotne dotacje unijne na poczet rozwoju firmy, uzyskać możemy na: zakup środków trwałych, urządzeń oraz maszyn, budowę lub rozbudowę produkcyjnych hal, zakup budynków i nieruchomości, zakup prac budowlanych oraz surowców, leasing, dzierżawę lub najem budynków, gruntów czy środków trwałych, zakup know-how, licencji, patentów, wartości prawnych i niematerialnych, koszty ogólne, działania o charakterze promocyjnym lub leasing. Listę aktualnie akywnych programów oraz pomoc merytoryczną znajdziesz na https://www.a1europe.pl/

Dofinansowania dla firm już istniejących: gdzie szukać informacji o programach?

Informacji na temat dofinansowań dla już istniejących firm, można zasięgnąć chociażby na właściwych stronach internetowych. Fundusze zapewniane są głównie przez dwa krajowe programy, a mianowicie ,,Inteligentny Rozwój” oraz ,,Polska Wschodnia”. Największy wachlarz wsparcia będziemy mieć, jeśli nasze przedsiębiorstwo zaliczane jest do sektora mikro, małych oraz średnich firm. 

Program Inteligentny Rozwój 

Program Inteligentny Rozwój jest największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, innowacje i rozwój ze środków strukturalnych funduszy, jak i drugim jeśli chodzi o budżet krajowy. 

Cel nadrzędny programu to wzrost w zakresie innowacyjności krajowej gospodarki. Cel ten można osiągnąć przede wszystkim dzięki zwiększaniu nakładów na poczet działalności B+R ponoszonych przez firmy. 

Na zrealizowanie tegoż programu przeznaczono ponad 8 miliardów euro z europejskich funduszy. Dzięki wymienionym środkiem przedsiębiorcy i naukowcy mogą zyskać opcję prowadzenia wspólnych rozwojowo-badawczych przedsięwzięć, których wyniki zostaną wykorzystane praktycznie w gospodarce. 

Program Polska Wschodnia 

Program Funduszy Europejskich dla Wschodniej Polski na lata 2021-2027, to kontynuacja wsparcia dla makroregionu w Polsce Wschodniej, który oferowany był w dwóch ostatnich perspektywach Unii Europejskiej 2007-2013, jak i 2014-2020. Zakres terytorialny tego programu, został obecnie rozszerzony o region mazowiecki. 

Najważniejszym celem tego programu jest utrwalanie warunków, które sprzyjają konkurencyjności makroregionu, jak i zwiększenie jakości życia we Wschodniej Polsce. 

Cele szczegółowe omawianego programu, to: 

  • aktywizowanie społecznego kapitału i wzrost wykorzystania potencjału, który mają uzdrowiska oraz turystyka,
  • zwiększenie transportowej dostępności w makroregionie,
  • podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu,
  • wzmocnienie innowacyjności oraz konkurencyjności firm. 

Obszarem działania są województwa, takie jak: warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, podkarpackie, lubelskie, oraz regionalny region mazowiecki (województwo mazowieckie przy wyłączeniu Warszawy, oraz otaczających ją powiatów). 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Żeby możliwie stało się rozpoczęcie całości procedury ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na poczet rozwoju przedsiębiorstwa, konieczne będzie złożenie wniosku wraz z następującymi załącznikami: 

  • opisem prowadzonej jak dotąd działalności,
  • danymi, które dotyczą firmy, między innymi dokumentacji związanej z poprzednio otrzymaną pomocą i sytuacją finansową, jak również ewidencyjnej dokumentacji z CEIDG oraz KRS,
  • harmonogramem działań,
  • uzasadnieniem dla danego projektu, między innymi: potwierdzenie uprawnień do gruntu, na którym ma zostać zrealizowany projekt, dokumentacja techniczna, lokalizacyjne szkice projektu czy też mapy.

Po tym, jak zostanie wszczęta procedura dochodzi do oceny naszego wniosku, która polega na podawaniu ocenie wszelkich wymagań, zaczynając od sprawdzania terminu składania wniosku oraz kompletu załączonej do niego dokumentacji, kończąc na ocenie o charakterze merytorycznym. Jeżeli ubiegamy się pierwszy raz od dofinansowanie albo chcemy zyskać pewność, iż składany wniosek jest kompletny oraz zawiera wszelkie wymagane informacje, warto korzystać z pomocy profesjonalistów, którzy doradzą nam w zakresie pozyskania bezzwrotnych dotacji.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ