Co zrobić gdy do drzwi puka komornik

Przed wizytą komornika należy zapoznać się z treścią pisma sądowego. Ewentualne niejasności wyjaśnia się w sądzie rejonowym. Gdy funkcjonariusz przyjdzie, należy poprosić go o okazanie identyfikatora. W ten sposób można sprawdzić tożsamość komornika

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa na podstawie prawa karnego. Egzekwuje sądowe wyroki, które dotyczą roszczeń cywilnych, na przykład zwrotu należności finansowej.

Czytanie pism urzędowych i umów pozwoli uniknąć wizyty komornika

W przypadku oszustwa finansowego lub niedopatrzenia w czasie podpisywania dokumentów zdarza się, że dług narasta bez wiedzy osoby zainteresowanej. Do obu sytuacji dochodzi np. podczas zaciągania pożyczek. Niedoczytanie regulaminu oferty oraz warunków umowy może stanowić zgodę na dodatkowe opłaty. Kontrahent jest przekonany, że spłacił zobowiązanie finansowe, natomiast jego dług nadal rośnie. W efekcie sprawa trafia do sądu rejonowego, po czym do drzwi puka komornik. Na stronie internetowej viaSMS znajdują się artykuły o tym, jak i kiedy zaciągnąć pożyczkę. Dzięki takim informacjom można uniknąć kłopotów z zadłużeniem.

Komornik dokonuje windykacji (czyli dochodzenia praw), co najczęściej oznacza spłatę długu. Dobrze jest zatem poznać zakres uprawnień funkcjonariusza.. Dzięki temu, w przypadku wizyty komornika, mieszkaniec będzie wiedział, jakich działań funkcjonariusza może się spodziewać.

Warto pamiętać, że wizyta komornika powinna być poprzedzona wysłaniem sądowego zaświadczenia, więc dobrze jest regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową. Jeśli treść pisma wywołuje wątpliwości, należy skontaktować się z sądem rejonowym. Może zdarzyć się tak np. w przypadku pomyłki – gdy administracja sądowa wyśle zawiadomienie niewłaściwej osobie. W przypadku uzasadnionej windykacji nie warto uciekać lub zmieniać adresu zamieszkania bez wiedzy komornika. W efekcie spłatą długu zostanie obarczony współmałżonek albo dorosłe dziecko bądź też winowajca trafi do więzienia.

Sprawdzenie wiarygodności komornika

Wizytę komornika warto rozpocząć od sprawdzenia jego tożsamości. Zdarza się, że grupy przestępcze podają się za funkcjonariuszy publicznych i w ten sposób okradają mieszkańców. Komornik powinien mieć przy sobie identyfikator ze zdjęciem, wydany przez Krajową Radę Komorniczą. W dokumencie powinny się znaleźć takie informacje, jak:

  • imię i nazwisko,
  • pełniona funkcja,
  • oznaczenie sądu, przy którym działa funkcjonariusz.

Komornik może przyjść do domu jedynie od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 21.00. Jeśli funkcjonariusz nie zostanie wpuszczony, ma prawo powiadomić policję.

Zaakceptowanie działań funkcjonariusza

Po sprawdzeniu tożsamości komornika najlepiej będzie zgodzić się na jego pracę, gdyż działa on w imieniu prawa. Działania te zazwyczaj polegają na zajęciu dóbr materialnych, na przykład cennych przedmiotów. Coraz częściej funkcjonariusz pobiera należność bezpośrednio z konta bankowego, nie musi wówczas przychodzić do domu.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ