Resocjalizacja to kierunek dla ludzi, którzy czują w sobie silną chęć niesienia pomocy jednostkom nieprzystosowanym społecznie. Praca w tym zawodzie wymaga nie tylko umiejętności interpersonalnych, ale również tzw. twardej skóry. Z jednej strony powinieneś wykazywać się empatią i wyrozumiałością, ale nie możesz być nazbyt wrażliwy – w przeciwnym razie nie będziesz w stanie wykonywać swojej pracy z powodu zbyt silnego przeżywania ludzkich tragedii.

Gdzie możesz studiować resocjalizację?

Musisz zdać sobie sprawę jak trudnym kierunkiem jest resocjalizacja – studia te przygotują Cię do pracy z przestępcami, osobami zdemoralizowanymi, uzależnionymi, ofiarami i ich prześladowcami oraz z dziećmi, które doświadczyły przemocy i same ją stosują. Jeśli ta świadomość Cię nie odstrasza i czujesz powołanie do pracy z „ciemną stroną” społeczeństwa, resocjalizacja z pewnością okaże się dla Ciebie ciekawym i przyszłościowym kierunkiem.

A oto wykaz uczelni, które oferują studia z resocjalizacji:

  • Uniwersytet Warszawski – Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
  • Uniwersytet Łódzki – Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych (studia podyplomowe)
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku – Resocjalizacja z profilaktyką. Elementy diagnozy i terapii zaburzeń społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży (studia podyplomowe)
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego – Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Społeczna Akademia Nauk (Warszawa, Łódź, Bełchatów) – Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
  • Wyższa Szkoła Biznesu Żywiec – Resocjalizacja z elementami socjoterapii

Gdzie pracować po studiach z resocjalizacji?

Jeśli chcesz pomagać dzieciom i młodzieży, resocjalizacja z profilaktyką umożliwia Ci zatrudnienie w  szkołach, domach dziecka, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izbach dziecka, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wsparcia rodziny oraz świetlicach socjoterapeutycznych.

Jednak to nie jedyne możliwości, jakie daje Ci resocjalizacja – studia na tym kierunku stanowią doskonałe przygotowanie do pracy w policji, straży granicznej, służbie więziennej czy straży miejskiej. Dla osób zainteresowanych wstąpieniem do służb mundurowych szczególnie ciekawa będzie specjalność resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, gdzie duży nacisk kładzie się na przedmioty związane z prawem i kryminologią.

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej znajdą zatrudnienie w zakładach karnych, zakładach poprawczych, ośrodkach pomocy postpenitencjarnej, urzędach ds. uchodźców czy zespole kuratorskiej służby sądowej. Ponadto po resocjalizacji zdobywasz uprawnienia do prowadzenia terapii w ośrodkach leczenia uzależnień i zaburzeń zachowania.

Jak widzisz, studia na kierunku resocjalizacja to niemal pewna kariera w zawodzie – ilość miejsc, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie jest imponująca i nie musisz ograniczać się do pracy pedagoga czy terapeuty.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ