Emerytura policyjna przysługuje nie tylko policjantom, ale również funkcjonariuszom innych służb mundurowych – Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Wywiadu, Urzędu Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu. Od stycznia 2018 uprawnienia do emerytury policyjnej mogą nabyć również funkcjonariusze Służby Celnej. Świadczenie emerytalne dla tych formacji wypłacane są z odrębnego systemu zaopatrzeniowego – nie zaś z powszechnego systemu emerytalnego (ZUS).

Ile wynosi emerytura policyjna?

Średnia wysokość świadczenia emerytalnego dla funkcjonariuszy służb mundurowych wynosi 3600 zł brutto, przy czym zdecydowaną większość emerytów stanowią policjanci i strażacy, natomiast najwyższe uposażenie otrzymują byli funkcjonariusze Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Emerytury policyjne wypłacane są z budżetu państwa, a ich wysokość stanowi średnią wynagrodzeń z 10 kolejnych lat wybranych przez mundurowego, wraz z dodatkami i nagrodami rocznymi (tzw. trzynastkami). Po 25 latach funkcjonariusz nabywa prawa do emerytury w wysokości 60% podstawy i za każdy dodatkowy rok pracy wzrasta o 3%, przy czym kwota świadczenia nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia.

Po ilu latach policjant może przejść na emeryturę?

Funkcjonariusze, którzy wstąpili do służby na starych zasadach, tj. przed 1 stycznia 2013 roku, nabywają prawa emerytalne już po 15 latach pracy. Osiągnięty wiek jest nieistotny – liczy się tylko udowodniony staż pracy. Jednak wówczas wysokość świadczenia wynosi zaledwie 40% ostatniego wynagrodzenia, toteż większość funkcjonariuszy kontynuuje służbę, aby uzyskać dodatkowe 2,6% za każdy kolejny przepracowany rok.

Emerytura policyjna dla mundurowych zatrudnionych od 1 stycznia 2013 roku jest dostępna dopiero po ukończeniu 55 roku życia i 25 latach służby. W stosunku do poprzednich przepisów uległ zmianie staż pracy uprawniający od otrzymania świadczenia (wzrósł o 10 lat) oraz pojawił się obowiązkowy wiek emerytalny.

Emerytura policyjna – przedmiot kontrowersji i sporów

Co jakiś czas dochodzi do zamieszania w kwestii emerytur policyjnych – każdy rząd usiłuje przeforsować ustawę na niekorzyść służb mundurowych, przy okazji składając kilka obietnic „na osłodę”. Zmiany zwykle spotykają się z ostrym sprzeciwem związków zawodowych i aprobatą wśród cywili, którzy z reguły negatywnie oceniają przywileje służb mundurowych. W rezultacie czasami nawet sami zainteresowani nie są pewni, kiedy w końcu będą mogli nabyć prawa emerytalne i otrzymywać świadczenie z tego tytułu.

Szczególnie głośnym echem w środowisku mundurowych odbił się plan rządu zakładający zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalnego aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W rezultacie funkcjonariusz mógłby wprawdzie nabyć prawa emerytalne po 25 latach służby, ale na pobieranie świadczenia czekałby tak długo jak zwykły obywatel.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ