Opłata manipulacyjna przy funduszach inwestycyjnych

Opłata manipulacyjna przy funduszach inwestycyjnych jest pobierana jako prowizja dla pośrednika w sprzedaży jednostek uczestnictwa. W Union Investment nie pobieramy opłaty manipulacyjnej lub dajemy inwestorowi możliwość jej uniknięcia.

Wielu Inwestorów świadomie godzi się na zapłacenie nawet wysokich opłat manipulacyjnych, doceniając udzielone im profesjonalne wsparcie doradcze dystrybutora w wyborze odpowiedniego funduszu inwestycyjnego. W Union Investment podczas zakupu jednostek wybranego funduszu wsparcie doświadczonych ekspertów w dziedzinie inwestycji możesz uzyskać bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czym jest opłata manipulacyjna?

Opłata manipulacyjna to koszt, który ponosi inwestor, nabywając jednostki funduszu inwestycyjnego. Opłata manipulacyjna stanowi wynagrodzenie, które jest wypłacane dystrybutorowi jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za to, że je oferuje, sprzedaje, przedstawia ich specyfikę potencjalnym inwestorom.

W uproszczeniu można zatem powiedzieć, że opłata manipulacyjna to korzyści finansowe, jakie uzyskuje pośrednik w sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za swoje zaangażowanie i doradztwo inwestorom w zakresie tego, jak lokować środki. Zatem opłata manipulacyjna ma stanowić zapłatę dystrybutorowi za wszystkie czynności, jakie zrealizował do dnia sprzedaży jednostek funduszu inwestycyjnego klientowi. W Union Investment opłata manipulacyjna może być pobrana tylko w przypadku inwestycji w niektóre fundusze. Inwestor może jej jednak uniknąć, np. gdy zdecyduje się na inwestowanie w dany fundusz przez Internet.

Na czym polega opłata manipulacyjna przy funduszu inwestycyjnym?

Obowiązek uiszczenia przez inwestora opłaty manipulacyjnej na rzecz dystrybutora powstaje w dniu sprzedaży jednostek funduszu inwestycyjnego. Opłata manipulacyjna zwykle wynosi od 0 do 5% wartości zakupionych jednostek funduszu inwestycyjnego. Najczęściej im wyższa wartość jednostek funduszu inwestycyjnego, tym wyższa jest naliczana opłata manipulacyjna (na poziomie od 3 do 5%).

Inwestor powinien wiedzieć, że opłata manipulacyjna to inny rodzaj opłaty niż opłata za zarządzanie funduszem. Często te dwie opłaty bywają mylone, mają jednak inny charakter i zastosowanie. Opłata za zarządzanie funduszem stanowi rodzaj opłaty naliczanej w trybie dziennym. Z punktu widzenia inwestora istnienie opłaty za zarządzanie funduszem jest mniej dotkliwe niż jeśli TFI pobiera opłatę manipulacyjną. Najczęściej opłata za zarządzanie funduszem jest zawarta w cenie jednostki funduszu i ją pomniejsza, dlatego inwestor nie odczuwa bezpośrednio jej kosztu.

Opłata manipulacyjna – na co zwracać szczególną uwagę?

Obecnie przy większości funduszy inwestycyjnych bardzo skrupulatnie informuje się przyszłych inwestorów o wysokości wszystkich opłat. Niemniej jednak z uwagi na specyfikę opłaty manipulacyjnej inwestor powinien zawsze pamiętać, aby przed nabyciem jednostek funduszu:

  • zweryfikować, jaka jest wysokość opłaty manipulacyjnej przy danej transakcji – informacje o tym, można znaleźć np. w karcie funduszu inwestycyjnego oraz w prospekcie informacyjnym,
  • dokładnie słuchać przekazywanych informacji od dystrybutora o kosztach zakupienia jednostek funduszu inwestycyjnego, by nie pomylić opłaty manipulacyjnej z opłatą od zarządzania funduszem,
  • upewnić się, jak można uniknąć opłaty manipulacyjnej, jeśli w ogóle jest ona pobierana.

Opłata manipulacyjna to kategoria kosztu, który pojawia się przy funduszach inwestycyjnych, ale nie zawsze. Dla przykładu Union Investment, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, w większości przypadków tej opłaty nie stosuje. Zatem decydując się na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, najlepiej poznać ofertę Union Investment i wybrać produkt inwestycyjny dostosowany do swoich potrzeb i możliwości oraz oczekiwań bez bezwzględnej konieczności ponoszenia opłaty manipulacyjnej.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ