W Polsce osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może odebrać 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku, przy czym większa liczba dni wolnych dotyczy osób ze stażem pracy wnoszącym co najmniej 10 lat. Do stażu zalicza się także okresy nauki, według zasad określonych w art. 155 §1 Kodeksu pracy. Co do zasady, pracownik nabywa prawo do urlopu z góry, tj. pierwszego dnia nowego roku pracy (1 stycznia). Od tego dnia ma cały rok na odebranie 20 lub 26 dni wolnych, przy czym przynajmniej jeden okres urlopowy musi trwać 14 dni kalendarzowych. Jednak obliczanie urlopu komplikuje się w przypadku początkujących pracowników, osób wracających do pracy po dłuższej przerwie i osób, które rozpoczęły pracę u nowego pracodawcy. Jak obliczyć wymiar urlopu w tych przypadkach?

Obliczanie urlopu dla osoby zatrudnionej po raz pierwszy

Świeżo upieczony pracownik nie nabywa prawa do urlopu wraz z pierwszym dniem pracy, czyli z góry. Musi dopiero „zasłużyć” na dni wolne, toteż po przepracowaniu każdego pełnego miesiąca otrzymuje do wykorzystania 1/12 z przysługującego mu wymiaru. W przypadku nowego pracownika trudno o dziesięcioletni staż pracy, toteż początkujący ma do wybrania 20 dni, przy czym za każdy miesiąc otrzymuje 1/12 x 20 = 1,666… Podczas obliczania urlopu niepełne miesiące zwykle zaokrągla się w górę, jednak ta zasada nie obowiązuje przy pierwszej pracy. Po przepracowaniu całego roku, pracownik nabędzie prawo do urlopu w pełnym wymiarze już od dnia 1 stycznia, nawet jeśli zmieni pracodawcę.

Obliczanie urlopu proporcjonalnego

Urlop proporcjonalny oblicza się w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku w danym zakładzie pracy lub po nieobecności pracownika trwającej dłużej niż 1 miesiąc. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik:

  • podjął pracę w nowym zakładzie pracy
  • przebywał na urlopie wychowawczym
  • korzystał z urlopu bezpłatnego
  • odbywał służbę wojskową lub przeszkolenie/ćwiczenia wojskowe
  • był tymczasowo aresztowany
  • odbywał karę pozbawienia wolności
  • nie usprawiedliwił swojej nieobecności, np. nie dostarczył zwolnienia lekarskiego

W powyższych przypadkach obowiązuje zasada, że za każdy miesiąc pracy pracownikowi przysługuje 1/12 pełnego wymiaru urlopu. Jeśli zatem pracownik podjął pracę u nowego pracodawcy z dniem 1 sierpnia, wówczas będzie miał do wykorzystania: 20 dni / 12 miesięcy x 5 miesięcy (sierpień-grudzień) = 8,3333… lub 26 dni /12 miesięcy x 5 miesięcy = 10,8333…

Należy przy tym zauważyć, że w poprzedniej pracy pracownik miał do wykorzystania 20 dni / 12 miesięcy x 7 miesięcy (styczeń-lipiec) = 11,666… lub 26 dni / miesięcy x 7 miesięcy = 15,1666… Jeśli zatem poprzedni pracodawca zaokrąglił urlop w górę, tj. odpowiednio 12 i 16 dni, wówczas w nowej pracownikowi przysługuje 8 lub 10 dni. Przy obliczaniu urlopu nowy pracodawca nie zaokrągla zatem dni w górę, gdyż pracownik nie może odebrać więcej niż wynika to z pełnego wymiaru urlopu, tj. 20 lub 26 dni.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ