Rodzice przebywający na urlopie wychowawczym mogą starać się o dodatek z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. To, czy zasiłek wychowawczy przysługuje, zależy m.in. od dochodów rodziny i od sytuacji zawodowej rodzica zajmującego się potomkiem. Wysokość świadczenia jest stała i każdy uprawniony otrzymuje jednakową kwotę. Sprawdź, kto może starać się o zasiłek na urlopie wychowawczym, a kogo ominą dodatkowe pieniądze?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek wychowawczy?

Ten rodzaj zasiłku przysługuje tylko rodzicowi lub opiekunowi faktycznemu/prawnemu dziecka, który przebywa na urlopie wychowawczym. Świadczenie przyznaje się wówczas, jeśli dochód rodziny spełnia kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego. Jeśli zatem masz prawo do zasiłku rodzinnego, możesz starać się również o dodatek wychowawczy. Ale uwaga, świadczenie otrzymasz tylko wtedy, jeśli przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, Twój staż pracy trwał minimum 6 miesięcy.

Zasiłek na urlopie wychowawczym i inne świadczenia

Dodatek wychowawczy nie jest świadczeniem samodzielnym, tj. pobierany jest razem z zasiłkiem rodzinnym. Ponadto osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą starać się również o inne świadczenia z tytułu: samotnego wychowywania dziecka, rodziny wielodzietnej, na edukację i rehabilitację dziecka, naukę poza miejscem zamieszkania.

Niestety, zasiłek wychowawczy nie łączy się ze świadczeniem dla opiekuna, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym oraz tzw. kosiniakowym (świadczeniem rodzicielskim). Jeśli zatem masz prawo do dodatku wychowawczego i drugiego spośród wyżej wymienionych, musisz wybrać jeden.

Komu nie przysługuje zasiłek wychowawczy?

Jak już wspomnieliśmy, świadczenie stanowi pomoc finansową dla rodziców sprawujących osobistą (faktyczną) opiekę nad dzieckiem. Musisz z niego zrezygnować, jeśli nadal pracujesz w czasie urlopu wychowawczego (u tego samego lub innego pracodawcy), albo dziecko przebywa w ośrodku z całodobową opieką przez więcej niż 5 dni w tygodniu. Nie dotyczy to dziecka umieszczonego w placówce o charakterze leczniczym. Zasiłek na urlopie wychowawczym może zostać odebrany, jeśli rodzic/opiekun zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem, które zostało umieszczone np. u drugiego rodzica lub w rodzinie zastępczej. Ponadto świadczenie nie przysługuje osobom pobierającym zasiłek macierzyński.

Dodatek wychowawczy – jakie dokumenty trzeba dostarczyć?

O zasiłek wychowawczy musisz starać się w urzędzie gminy lub miasta (tak jak o zasiłek rodzinny). Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie o korzystaniu z urlopu wychowawczego, zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6-miesięczny staż pracy przed nabyciem praw do urlopu, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu ZUS z poprzedniego miesiąca. Jeśli spełnisz wszystkie kryteria, zasiłek na urlopie wychowawczym możesz pobierać przez 24 miesięcy, 36 miesięcy w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka lub 72 miesiące w przypadku dziecka mającego orzeczenie o niepełnosprawności.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ