Studia na kierunku chemia kosmetyczna wydają się doskonałym sposobem na praktyczne połączenie zamiłowania do nauk ścisłych i zainteresowania kosmetykami. To jeden z ciekawszych kierunków, choć jeszcze mało popularny w naszym kraju. Pasjonaci chemii wolą uczyć się o silnie działających i toksycznych związkach, zaś pracę w branży kosmetycznej można dostać po kosmetologii. Mimo to warto rozważyć możliwości, jakie daje chemia kosmetyczna – studia na tym kierunku zapewniają zatrudnienie w laboratoriach badawczych, koncernach kosmetycznych i chemicznych oraz przemyśle farmaceutycznym.

Gdzie studiować chemię kosmetyczną?

Studia na kierunku chemia kosmetyczna można odbyć na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Uczelnia toruńska umożliwia naukę w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym, zarówno na studiach I stopnia (licencjat 3 lata) jak i II stopnia (2-letnie magisterskie). Kształcenie na uczelni łódzkiej odbywa się w trybie stacjonarnym, na poziomie I i II stopnia. Chemię kosmetyczną można studiować także w niepublicznej Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na poziomie inżynierskim (3,5 roku) w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym.

Jak dostać się na studia chemia kosmetyczna?

W procesie rekrutacji na studia licencjackie Uniwersytet Łódzki bierze pod uwagę wyniki matur z języka obcego i obowiązkowo wynik jednego z wybranych przedmiotów: chemii, fizyki, matematyki lub biologii. Dodatkowe punkty w rekrutacji można zyskać za wynik z maksymalnie dwóch przedmiotów nieobowiązkowych: chemii, fizyki, matematyki, biologii oraz informatyki.

Uniwersytet Toruński bierze pod uwagę jeden z wybranych przedmiotów maturalnych: chemię, matematykę, fizykę, fizykę i astronomię, biologię lub informatykę.

Studentem WSIiZ w Warszawie może zostać każdy maturzysta ze świadectwem dojrzałości, który dostarczy dokumenty wymagane przez szkołę w odpowiednim terminie – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Gdzie można znaleźć pracę po chemii kosmetycznej?

W trakcie nauki na kierunku chemia kosmetyczna student zyskuje wiedzę z zakresu produkcji, oceny bezpieczeństwa i jakości, a także dystrybucji kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Do podstawowych przedmiotów na tym kierunku należą:

  • chemia organiczna i nieorganiczna
  • chemia i receptura kosmetyków
  • chemia leków
  • chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami
  • botanika
  • mikrobiologia i immunologia.

Po studiach z chemii kosmetycznej absolwent zyskuje kompetencje do pracy w laboratoriach zajmujących się produkcją i testowaniem kosmetyków. Kierunek przygotowuje również do pracy w charakterze przedstawiciela handlowego i konsultanta w branży chemicznej, kosmetycznej i farmaceutycznej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie także w sektorze publicznym, np. jako nauczyciele chemii i biologii w szkołach podstawowych. Ale to nie jedyne możliwości, jakie daje chemia kosmetyczna – studia doskonale przygotowują do pracy w charakterze menedżera i kierownika działu w koncernie kosmetycznym.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ