Kodeks pracy nie przewiduje możliwości zrzeknięcia się urlopu wypoczynkowego, toteż pracownik nie może otrzymać gratyfikacji finansowej za niewykorzystane dni urlopu. Ekwiwalent może zostać wypłacony dopiero po ustaniu stosunku pracy, np. gdy pracownik przejdzie na emeryturę lub zatrudni się u nowego pracodawcy. Teoretycznie na urlopie powinniśmy otrzymać taką samą pensję jak „zwykle”, jednak nie zawsze tak się dzieje. Jak zatem obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Wynagrodzenie przy stałych składnikach pensji

Oprócz pensji zasadniczej do podstawy wynagrodzenia za urlop zalicza się także m.in.:

  • dodatek stażowy,
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek za pracę w szkodliwych warunkach,
  • dodatek za umiejętności, np. znajomość języków obcych,
  • dodatek za wykształcenie,
  • dodatek za godziny nadliczbowe, niedziele i święta
  • dodatek za pracę w nocy,
  • premie regulaminowe,
  • wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną.

Do stałych składników zaliczymy m.in. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w szczególnych warunkach.

Jeśli wynagrodzenie składa się wyłącznie ze stałych składników, sprawa jest prosta. W tej sytuacji pracownik otrzymuje 100% regularnego wynagrodzenia. Przykładowo, pracownik otrzymuje 2000 zł pensji zasadniczej + 150 zł dodatku funkcyjnego, 80 zł dodatku stażowego i 100 zł stałej premii. Jeśli zatem skorzysta z urlopu wypoczynkowego, otrzyma w tym miesiącu 2330 zł pensji, czyli tyle samo co zwykle. Liczba dni urlopowych nie ma żadnego wpływu na wysokość wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za urlop przy zmiennych składnikach pensji

Schody zaczynają się w momencie, gdy w skład wynagrodzenia wchodzą składniki zmienne, tj. wypłacane w różnej wysokości za okres maksymalnie jednego miesiąca. W tej sytuacji do podstawy wynagrodzenia przyjmuje się dodatki z ostatnich 3 miesięcy przed pójściem pracownika na urlop. Jeśli wysokość tego samego składnika ulega dużym wahaniom, wówczas bierze się pod uwagę 12 ostatnich miesięcy.

Do zmiennych składników wynagrodzenia zaliczamy m.in.: prowizje, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy dodatkowe dyżury, premie o zmiennej wysokości. W tej sytuacji należy zsumować składniki z trzech miesięcy (lub z 12), podzielić otrzymaną kwotę przez liczbę przepracowanych godzin w okresie 3 miesięcy (lub 12), a następnie pomnożyć wynik przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu.

Przykład: pracownik wziął 12 dni urlopu w lipcu. Oprócz stałego wynagrodzenia zasadniczego (2500 zł) otrzymuje prowizję od sprzedaży, która w czerwcu wynosiła 350 zł, w maju 370 zł, a w kwietniu 390 zł. Aby obliczyć podstawę wynagrodzenia za urlop, dodajemy te trzy prowizje (1110 zł). Następnie ustalamy liczbę godzin przepracowanych w tamtym okresie (520 h). Obliczamy średnią arytmetyczną: 1110 zł : 520 = 2,10 zł. Na koniec mnożymy stawkę godzinową przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu: 96 (12 dni x 8 h) x 2,10 zł = 201, 60 zł. Wynagrodzenie za urlop będzie zatem wynosiło 2500 zł (pensja zasadnicza) + 201,60 zł, czyli 2701,60 zł.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ