Księgi rachunkowe i rozliczenia to pięta Achillesowa wielu firm i przedsiębiorstw. Ich samodzielne prowadzenie bywa niezwykle problematyczne. Właścicielom mniejszych i większych zakładów przychodzą z pomocą firmy świadczące outsourcing księgowości.

Jak działa outsourcing usług księgowych?

Outsourcing księgowości to inaczej mówiąc przejęcie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez firmę zewnętrzną. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie szczególnie dla niewielkich przedsiębiorstw, którym tworzenie własnego działu zwyczajnie się nie opłaca. Chętnie korzystają z niego także duże firmy, które w ten sposób chcą usprawnić kwestie organizacyjne.

Należy jednak pamiętać, że zlecenie prowadzenia księgowości profesjonalistom nie zwalnia właściciela przedsiębiorstwa z odpowiedzialności za prawidłową regulację należności podatkowych. Ewentualne konsekwencje finansowe zostaną zatem wyciągnięte wobec niego, nie zaś wobec usługodawcy.

Nieprawidłowości w księgach rachunkowych – i co dalej?

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w księgach rachunkowych skutkujących karą finansową dla przedsiębiorstwa, jego właściciel ma pełne prawo ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu regulacji należności. Kwestia ta jest z reguły ujęta w umowie, którą podpisują współpracujące ze sobą strony.

W pierwszej kolejności należy podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. Jeśli nie przyniesie ona rezultatów, zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca ma prawo wystąpić z odpowiednim wnioskiem na drogę sądową.

Korzyści z outsourcingu usług księgowych

Przypadki nierzetelnych usługodawców zdarzają się jednak sporadycznie. Większość firm zajmujących się outsourcingiem księgowości posiada wieloletnie doświadczenie, co minimalizuje ryzyko popełniania błędów. Jest to jeden z powodów, dla którego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wynajęcie zewnętrznej firmy.

Wynajęcie profesjonalistów eliminuje również konieczność tworzenia osobnego działu księgowości w siedzibie firmy. Wiąże się to zatem ze sporą oszczędnością dla właściciela przedsiębiorstwa.

Przed wyborem odpowiedniego usługodawcy warto sprawdzić jego kompetencje oraz zapoznać się opiniami osób, które z nią współpracują lub współpracowały. W ten sposób można uniknąć ryzyka zatrudnienia nieuczciwej firmy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ