kredyt hipoteczny

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z dużym zobowiązaniem finansowym, które ciągnąć się będzie wiele lat. Często też bywa, że chcąc się o niego ubiegać, nie mamy wystarczająco dużej zdolności kredytowej. Co wtedy zrobić? Rozwiązaniem może być wdrożenie dodatkowego zabezpieczenia dla kredytu hipotecznego i można wyróżnić ich kilka typów.

Jak dostać kredyt hipoteczny?

Aby otrzymać kredyt hipoteczny w banku, należy rzecz jasna spełniać określone warunki, które zostaną nam z góry narzucone. Chodzi nie tylko o przedstawienie wniosku kredytowego, ale i udowodnienie swoich możliwości finansowych. Dla wielu z nas jest to duże wyzwanie, zwłaszcza że wiele aspektów formalnych jest po prostu niejasnych. Kredyt hipoteczny, jego warunki i sposób przyznawania szczegółowo omawia serwis www.kredyt-pod-hipoteke.pl, z którego można dowiedzieć się więcej na ten temat. Pozwoli to na zorientowanie się w tym, jakie mamy szanse w banku. Nawet mając niższą zdolność kredytową, ale decydując się na odpowiednie zabezpieczenia, instytucja finansowa może odpowiedzieć pozytywnie na nasz wniosek.

Czym jest zabezpieczenie kredytu hipotecznego?

Aby otrzymać kredyt hipoteczny, ale i każdy inny kredyt gotówkowy, konieczne jest wykazanie zdolności kredytowej. Dzięki niej bank wie, że klient jest wypłacalny i będzie w stanie terminowo i zgodnie z umową spłacać raty. Gdy zdolność kredytowa nie jest wystarczająca, bank niekoniecznie odmówi nam pieniędzy, może za to zażądać dodatkowego zabezpieczenia, pełniącego formę rekompensaty, w zamian za podjęcie ryzyka z tytułu udzielenia kredytu. W ten sposób nawet w kryzysowej sytuacji i niewypłacalności klienta bank zachowuje płynność finansową i stabilność na rynku.

Jakie są rodzaje zabezpieczenia kredytu hipotecznego?

Form zabezpieczenia kredytu hipotecznego jest tak naprawdę kilka i to, które zostanie wyznaczone przez bank, zależne jest od indywidualnej sytuacji klienta. Wbrew temu, co się sądzi, nawet wkład własny jest rodzajem zabezpieczenia – skoro klient ma oszczędności i może z własnej kieszeni wyłożyć pewną kwotę, to znaczy, że jest wypłacalny i potrafi zarządzać finansami. Gdy jednak nasza zdolność kredytowa jest niska, możemy stanąć przed wyborem innych form zabezpieczenia. Zalicza się tu: dodatkowe ubezpieczenie np. na życie czy na nieruchomość, ubezpieczenie pomostowe i od niskiego wkładu, poręczenie kredytu, a także założenie hipoteki.

Ubezpieczenie nieruchomości – na czym polega?

Jedną z form zabezpieczenia jest ubezpieczenie na życie, polisa na wypadek utraty pracy, trwałego inwalidztwa oraz niezdolności do pracy. Ma to dać spokój najbliższym w razie sytuacji losowych oraz zapewnić rekompensatę dla banku. Inna opcja to także wykupienie polisy na nieruchomość, dzięki czemu kredytodawca może liczyć w razie czego na odszkodowanie, gdyby doszło do uszkodzenia mienia.

Kolejna forma to ubezpieczenie pomostowe, które funkcjonuje tylko do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej i ma zabezpieczyć zwrot kredytu bankowi. Jeżeli z kolei nasz wkład własny jest zbyt niski (mniej niż wymagane 20%), wówczas instytucja finansowa może zażądać ubezpieczenia od niskiego wkładu. Ubezpieczenie to ma pokryć brakującą część wkładu i spłacane jest wraz z ratami do momentu osiągnięcia wyznaczonego progu procentowego.

Czym jest poręczenie kredytu?

Często spotykanym zabezpieczeniem jest także poręczenie kredytu ze strony osoby trzeciej. Potwierdza ono, że kredytobiorca będzie spłacał raty terminowo, a gdyby zdarzyło się inaczej, wówczas to na nim spocznie ten obowiązek. Nie są to więc puste słowa, ponieważ wówczas także na poręczyciela czekają ewentualne konsekwencje.

Hipoteka na nieruchomości – czym jest?

Najpopularniejszą formą zabezpieczenia jest oczywiście obciążenie na hipotece. Oznacza to, że w razie niewypłacalności kredytobiorcy, nieruchomość sama w sobie staje się zabezpieczeniem finansowym. W ten sposób o wiele łatwiej można odzyskać zaległe roszczenia. Co istotne, hipoteka dotyczy samej nieruchomości, więc w razie zmiany właścicieli, zostaje ona nadal jako obciążenie widoczne w księdze wieczystej.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułRejestr VAT – do czego służy?
Następny artykułKupno wyposażenia dla baru
Redakcja 360money.pl
Finanse to moja praca, ale i pasja. Rynkiem pieniężnym interesuje się od przeszło 10 lat i ciągle odkrywam coś nowego.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ