Jakie formalności trzeba spełnić, by dostać kredyt dla singla?

Kredyt dla singla wiąże się z kilkoma zasadniczymi kwestiami, których nie rozpatruje się w przypadku, gdy kredyt jest przyznawany małżonkom.

Dla banku udzielenie kredytu singlowi jest obarczone pewnym ryzykiem. Jednak osoby samotne nie muszą rezygnować z marzeń o własnym „M”. Wystarczy tylko znaleźć odpowiedni bank i skorzystać z oferty dla osób nie będących w związkach.

 Formalności przy zaciąganiu kredytu dla singla  

Kredyt na mieszkanie dla singla zawsze traktowany jest nieco inaczej niż kredyt, który przyznawany jest parom. Bank uważa, iż dana osoba w każdej chwili może utracić źródło dochodu i wówczas zaprzestać spłacania zobowiązań w terminie. Przy staraniu się o tego typu kredytowanie, brane są pod uwagę koszty utrzymania, które pokrywa tylko jedna osoba prowadząca samodzielnie gospodarstwo domowe. Minimalna kwota wydatków oscyluje w granicach około 1000 PLN. W przypadku starania się o kredyt mieszkaniowy dla singli, zainteresowana takim wsparciem finansowym osoba musi liczyć się z tym, że będzie ponosić dodatkowe koszty kredytowania, których nie wymaga się przy zawieraniu kredytu dla małżeństw. Należy do nich na przykład ubezpieczenie kredytu. Tutaj wymagana jest polisa na życie z wpisaną w treść umowy cesją na bank, która przekazuje część lub całość środków na poczet spłaty zadłużenia. Wymóg zawierania polis życiowych w przypadku rodzin nie jest wymagany, lecz tylko polecany. Jeśli chodzi o singli, to ta opcje nie podlega dyskusji i wiele banków wręcz jej wymaga.

Zarobki osób samotnie żyjących a kredyt mieszkaniowy dla singli

Kalkulator kredytu dla singli jasno wskazuje, iż największe szanse na otrzymanie tego typu pomocy finansowej mają osoby z ponadprzeciętnymi zarobkami. Nie oznacza to, że muszą one zarabiać astronomiczne kwoty, ale nie mogą to być zarobki netto, liczone jako najniższa krajowa.

Obecnie kredyt dla singli jest łatwiejszy do uzyskania, ale nadal podnoszona jest tutaj kwestia wysokości zarobków. To argument przeważający. Osoba, która potrzebuje około 500.000 – 550.000 PLN kredytu powinna posiadać zarobki w wysokości około 5000 -6000 tysięcy netto. Należy do tego doliczyć 20% wkładu własnego i wyższe kwoty pozaodsetkowe kredytu.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ