Likwidacja deklaracji VAT

Zgodnie z najnowszą nowelą ustawy o VAT, przyjętą przez Sejm 4 lipca, deklaracje VAT-7, VAT-7K i ewidencji VAT, zostaną zastąpione nowym plikiem JPK_VAT.

Obecnie podatnicy podatku VAT rozliczający się co miesiąc zobowiązani są do składania formularza VAT-7. W przypadku rozliczeń kwartalnych obowiązuje formularz VAT-7K. Poza tym raz w miesiącu muszą oni składać deklarację JPK_VAT. Podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych muszą przekazywać informacje na formularzu VAT-UE za każdy miesiąc, w którym miała miejsce transakcja. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku krajowych transakcji objętych procedurą odwrotnego obciążenia. Informacje o dokonaniu takowych przekazywane są za pomocą formularza VAT-27.

Co się zmieni?

Wprowadzenie zmian zakłada zastąpienie deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz ewidencji VAT plikiem JPK_VAT. Poza tym planowana jest likwidacja załączników VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, w tym również wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Ich miejsce zajmą pola wyboru znajdujące się w pliku JPK_VAT.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie raz w miesiącu będą musieli przekazywać część ewidencyjną oraz przesyłać ewidencję VAT w nowej formie. Tym samym zostaną oni zwolnieni z obowiązku przesyłania pliku JPK_VAT. Poza tym raz w ciągu trzech miesięcy będą musieli wysyłać do urzędu skarbowego ewidencję VAT razem z deklaracją VAT w postaci pliku JPK_VAT.

Wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT oznacza także likwidację deklaracji VAT-27. Informacje znajdujące się na takowej również zostaną uwzględnione w pliku JPK_VAT.

Co zyskają przedsiębiorcy?

Z punktu widzenia podatnika podatku VAT nowy plik JPK_VAT ułatwi rozliczenia z fiskusem. Przedsiębiorcy nie będą już musieli przesyłać osobno ewidencję VAT, deklarację VAT oraz dodatkowe dokumentów w formie załączników. Ich miejsce zajmie bowiem opisywany plik JPK_VAT.

Plik JPK_VAT jest dokumentem w formie cyfrowej. W celu wygenerowania takowego warto posłużyć się programem JPK od firmy Hogart. Narzędzie jest na bieżąco dostosowywane do wprowadzanych zmian. Aplikacja umożliwia zaawansowaną kontrolę procesu generowania plików w formacie JPK (XML) razem z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Poza tym jest to także repozytorium wygenerowanych i przekazanych danych do kontroli wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania.

Aplikacja Hogart JPK pozwala na:

 • Konfigurowanie różnorodnych źródeł danych zawierających dane niezbędne dla JPK (bazy danych, pliki JPK, pliki XLS),
 • Pobieranie danych według zaawansowanych kryteriów,
 • Przetwarzanie danych,
 • Próbny przebieg generowania plików JPK,
 • Generowanie plików w formacie JPK,
 • Archiwizacja plików XML,
 • Wyszukiwanie danych,
 • Grupowanie danych,
 • Filtrowanie danych,
 • Raport w układzie danych deklaracji VAT7
 • Export do Ms Excel,
 • Web service’y dla wszystkich struktur (środowiska produkcyjne i testowe),
 • Pobieranie, wydruk i archiwizowanie UPO ze strony Ministerstwa

Moduł JPK od Hogart to również rozbudowane narzędzie wyposażone w szereg weryfikacji spójności i poprawności danych księgowych.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ