Co grozi za jazdę po alkoholu w 2022 roku

Piłeś. Nie jedź. Od lat powtarzane hasło nie informuje w żaden sposób o karach za jazdę po alkoholu. Niejeżdżenie po spożyciu alkoholu ma być imperatywem wewnętrznym, a nie wynikać z potencjalnej kary. Jednak każdemu kierowcy może zdarzyć się nietrafna ocena stanu trzeźwości.

Jazda po alkoholu – między wykroczeniem a przestępstwem

Jeżeli badanie alkomatem wskazuje między 0,2 a 0,5 promila alkoholu we krwi lub na 1 dm³ wydychanego powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu mowa jest wtedy o stanie po spożyciu alkoholu. Jest to wykroczenie, za które grozi d 2,5 do 30 tysięcy złotych grzywny. Wobec kierowców po spożyciu alkoholu w 2022 roku orzeka się również zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 6 miesięcy do 3 lat.

Jeżeli zatrzymanie uprawnień trwa dłużej niż rok, to konieczne jest ponowne zdawanie egzaminu na prawo jazdy (i teoretycznego, i praktycznego). Ponadto na konto kierowcy doliczane jest 15 punktów karnych. Należy pamiętać, że odebranie uprawnień dotyczy rodzaju pojazdów, którym się poruszaliśmy w momencie kontroli.

Z wyższymi karami muszą liczyć osoby, które przekroczyły 0,5 promila alkoholu we krwi. Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zakaz prowadzenia pojazdów wynosi co najmniej rok do nawet 15 lat. Oznacza to, że kierowca będzie musiał po okresie zakazu ponownie ubiegać się o uprawnienia. Niemniej kierowca otrzymuje 15 punktów karnych. Ponadto pijany kierowca musi zapłacić nawiązkę na rzecz Funduszu Sprawiedliwości w wysokości od 5 do 60 tysięcy złotych.

Z wyższymi karami muszą liczyć się recydywiści. W ich przypadku sąd jest również mniej pobłażliwy. W przypadku spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

Jakie kary za jazdę po alkoholu w 2022 roku?

W ostatnich miesiącach w mediach szeroko rozważane były zmiany w materii prawnej dotyczącej pijanych kierowców. Duże kontrowersje wywołała propozycja konfiskaty pojazdów po przekroczeniu 1 promila alkoholu we krwi. Ustawa jednak nie przeszła całego procesu legislacyjnego. Poza tym vacatio legis sprawi, że potencjalne zmiany wejdą dopiero w 2023 roku. Uwzględniając niedziałanie prawa wstecz (lex retro non agit), kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu w 2022 roku nie obejmie ta zmiana. Nie wiadomo też czy zmiana obejmie pijanych kierowców w 2023 roku.

Często zatrzymanie pod wpływem alkoholu przekreśla szanse zawodowe i kara może być nieadekwatna do czynu. W takich sytuacjach niezbędny jest adwokat. Jazda po alkoholu nie musi wiązać się z utratą pracy. Mimo popełnionego przestępstwa lub wykroczenia każdemu przysługują prawo do obrony i sprawiedliwego wyroku. Sąd może uwzględniać mnóstwo okoliczności łagodzących. Możliwe jest też zastosowanie innych środków takich jak np. blokada alkoholowa, warunkowe umorzenie postępowania, dozór elektroniczny czy zawieszenie postępowania z dobrowolnym poddaniem się leczeniu odwykowemu. Dobra argumentacja i solidne podstawy prawne sprawiają, że błąd nie musi przekreślać naszej przyszłości.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ