Aport w spółce czyli wkład niepieniężny

Przy okazji zagadnień związanych z zawiązaniem spółki lub podniesieniem kapitału zakładowego pada pytanie o wkład inny niż pieniężny. Na przykład w formie samochodu, domu, licencji czy nawet patentu. To tzw. aport, czyli wkład niepieniężny. Co trzeba o nim wiedzieć?

Co to jest aport w spółce i kiedy można go wnieść?

Jeśli myślisz o zawiązaniu spółki z.o.o. konieczne jest poznanie terminu aport, który jest ściśle związany ze spółkami kapitałowymi. Najogólniej mówiąc aport to niepieniężny wkład wspólnika na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki. Aport do spółki wnoszony jest jako świadczenie wspólnika w zamian za dzierżone przez niego udziały. W ten sposób aport daje prawo do udziału w zyskach. Można go wnieść przed rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorców albo przed podwyższeniem kapitału zakładowego.

Wkład niepieniężny w formie aportu może zostać wniesiony w ściśle określonych sytuacjach. Np. przy zawiązywaniu spółki można to zrobić tylko jeśli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. – W takiej sytuacja wspólnik może wnieść wkład niepieniężny jeśli celem jest podwyższenie kapitału zakładowego już zarejestrowanego podmiotu – wyjaśnia adwokat Karolina Labedzka z Kancelarii prawnej Klisz i Wspólnicy z Wrocławia: – Natomiast jeśli spółka została utworzona przez Internet (tzw. Spółki S24), wówczas prawo do wniesienia aportu nie przysługuje.

Co może być przedmiotem aportu?

Powiedzieliśmy już, że aport to wkład niepieniężny, ale jaki dokładnie? – Mogą to być zarówno rzeczy ruchome (np. samochód, maszyny, komputer) jak i nieruchome (np. dom, mieszkanie, lokal) – tłumaczy Karolina Labedzka. – Ponadto aportem może być przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wierzytelności wspólnika, papiery wartościowe, prawo najmu lokalu użytkowego, udziały lub akcje w innej spółce kapitałowej, a nawet licencje, prawo autorskie oraz patenty. Aportem nie może być natomiast prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług – dodaje. Jeśli zaś spółka figuruje jako spółka w organizacji i nie została wpisana do rejestru KRS, wówczas także wkład w formie aportu nie jest możliwy.

Jak i kto wycenia przedmiot aportu w spółce

Umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot wkładu oraz wspólnika wnoszącego aport, muszą być więc to aktywa dające się wycenić. Należy wskazać także liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Trzeba także pamiętać, że jeśli wspólnik wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany wyrównać różnicę między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością aportu.

Ważny jest także przepis, który mówi, iż przedmiot aportu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki. Oznacza to, że oprócz wykorzystywania go w działalności, spółka ma prawo go sprzedać, zamienić go lub wnieść jako aport do innych spółek.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ