Działalność gospodarcza na terenie Niemiec

Gewerbebetrieb lub potocznie gewerbe to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec. W przypadku niektórych branż wymagany jest tytuł mistrza, zatwierdzony przez Niemiecką Izbę Rzemieślniczą, a każdy właściciel posiadający meldunek na terenie Niemiec musi jednocześnie posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Czym jest gewerbe?

Ta jednoosobowa działalność związana z rzemiosłem, usługami i handlem może być założona przez każdego. Jest to pewien proces nie tak bardzo skomplikowany, ale wymagający cierpliwości, czasu i dobrej znajomości języka niemieckiego. Ponadto należy się zapoznać ze wskazanymi przepisami prawa niemieckiego. Warto skorzystać z pomocy  specjalistów w rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie państwa niemieckiego. Działalność ta jest prowadzona na własny rachunek i należy spełnić wiele obowiązków, jakie nakłada prawo niemieckie na właścicieli firm zarejestrowanych w Niemczech.

Gewerbe umożliwia prowadzenie firm na własny rachunek w sposób ciągły i zorganizowany. Jest to duża odpowiedzialność, ponieważ szef takiej firmy musi zorganizować miejsce pracy, określić wymiar czasu pracy, zabezpieczyć pracownikom komfort pracy oraz wypłatę wynagrodzenia. Właściciel firmy odpowiada za jakość usług przez nią świadczonych. Odpowiedzią na wysoką jakość usług będą zadowoleni kontrahenci i klienci.

Proces rejestracji gewerbe

Do zarejestrowania gewerbe wymagany jest komplet dokumentów. Są to kopia dwustronna paszportu albo dowodu osobistego, adres, pod którym firma ma być zarejestrowana, zaświadczenie o niekaralności, pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej, umowa najmu lokalu do prowadzenia działalności, potwierdzenie zameldowania w Niemczech, zaświadczenie o prawie do swobodnego przemieszczania się oraz dokumenty uprawniające do wykonywania danego zawodu. Następnie należy udać się z wnioskiem i dowodem osobistym do Urzędu do spraw Działalności Gospodarczej.

Rejestracja gewerbe to również konieczność uzyskania numeru podatkowego. W tym celu należy złożyć formularz rejestracji podatkowej oraz się ubezpieczyć. Ponadto należy posiadać meldunek na terenie Niemiec, gdyż jest to warunek konieczny dla osób chcących uzyskać zwolnienia podatkowe w Niemczech. Prowadzenie działalności gospodarczej gerwebe na terenie Niemiec rodzi obowiązek złożenia deklaracji podatkowej z tego tytułu w Niemieckim Urzędzie Skarbowym. Termin na złożenie deklaracji to 31 lipca danego roku. Gewerbe pozwala na odliczenie wszystkich kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem firmy.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ